×

ชนชั้นจัณฑาลตาย 8 คน ในเหตุประท้วงมติศาลสูงสุด กรณีเจือจางกฎหมายปกป้องคนชนชั้นล่างในอินเดีย

03.04.2018
  • LOADING...

ชาวอินเดียชนชั้นจัณฑาลหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ หลังศาลสูงสุดมีมติเจือจางตัวบทกฎหมายที่ช่วยปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ชนชั้นล่าง โดยเฉพาะชนชั้นจัณฑาลในสังคมอินเดียให้มีประสิทธิภาพน้อยลง ก่อนที่เหตุประท้วงจะลุกลามบานปลาย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8 คน และได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง

 

กฎหมายดังกล่าวนี้คือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันโหดร้าย (SC/ST Act) ที่มีขึ้นเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและใช้ความรุนแรงกับผู้คนในชนชั้นที่ต่ำกว่าหรือผู้เป็นสมาชิกต่างกลุ่ม ต่าวแคว้น ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้จับกุมผู้กระทำความผิดในทันทีที่ได้รับการร้องเรียน พร้อมลงประวัติอาชญากรรมและลดโอกาสในการประกันตัว อีกทั้งยังถือเอาความผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เพิกเฉยและเลือกปฏิบัติต่อคนชนชั้นล่างได้อีกด้วย

 

 

ชนวนเหตุประท้วงดังกล่าวมีขึ้นหลังศาลสูงสุดชะลอขั้นตอนในการจับกุม พร้อมเพิ่มขั้นตอนต่างๆ ในการลงโทษผู้กระทำผิดให้มีความรัดกุมและชัดเจนเพิ่มมากขึ้น หลังตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากฎหมายดังกล่าวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเกือบ 1 ใน 5 ของข้อร้องเรียนทั้งหมดเป็นการแจ้งความเท็จเพื่อแก้แค้นศัตรูส่วนตัว เป็นการใช้ประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย

 

แม้ที่ผ่านมาจะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี 1989 แต่ชาวอินเดียชนชั้นจัณฑาลกว่า 200 ล้านคนยังคงถูกคุกคาม ถูกกีดกัน และเลือกปฏิบัติอย่างแพร่หลาย โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชนชั้นจัณฑาลหรือคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมมากกว่า 47,000 คดี

  

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories