×

สปป.ลาว มุ่งผลักดันเวียงจันทน์สู่การเป็นเมืองหลวงสีเขียว

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2023
  • LOADING...
เวียงจันทน์

ทางการ สปป.ลาว เตรียมศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว สำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยจะประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ในการผลักดันและยกระดับให้เวียงจันทน์กลายเป็นเมืองหลวงสีเขียวของภูมิภาคนี้

 

สำนักข่าวท้องถิ่นของ สปป.ลาว รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวด้วยการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงกำหนดมาตรการเชิงนโยบาย กิจกรรม รวมถึงโครงการสำคัญสำหรับการลงทุนสีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในเมืองหลวงของ สปป.ลาว แห่งนี้ได้รับการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนให้เวียงจันทน์กลายเป็นเมืองคาร์บอนต่ำและมีภูมิต้านทานต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป

 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้จะนำเสนอโครงการสีเขียวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงดูดเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ โดยจะมีแผนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของ สปป.ลาว ที่ได้วางยุทธศาสตร์ไว้จนถึงปี 2030 เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน สปป.ลาว ไปสู่เป้าหมายใหญ่คือ การเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ปานกลางตามแนวทางการพัฒนาสีเขียวและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2030 อย่างมีคุณภาพ

 

ภาพ: Long Snow Flycam / Shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising