×

ตลท. จี้ ‘ณุศาศิริ’ แจงแผนจ่ายคืนหนี้ภายใน 15 มี.ค. นี้ หลังบริษัทเหลือเงินสด 39 ล้านบาท แต่มีหนี้ครบกำหนดจ่ายคืนใน 1 ปี รวม 2,352 ล้านบาท

12.03.2024
  • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ NUSA ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้า แผนงาน และการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อชำระหนี้และดอกเบี้ย

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกแถลงการณ์ ขอให้ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) NUSA ชี้แจงข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และหนี้ต่างๆ ของบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรณีปรากฏข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2566 ว่าบริษัทมีเงินสด 39 ล้านบาท และมีหุ้นกู้และหนี้สินที่จะต้องชำระที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี รวม 2,352 ล้านบาท

 

จากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 NUSA มีเงินสด 39 ล้านบาท และมีหุ้นกู้และหนี้ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,185 และ 1,167 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบกับ NUSA ชี้แจงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่า คณะกรรมการบริษัทรับทราบปัญหาสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ตามกำหนด โดยแจ้งว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน การที่จะได้รับกระแสเงินสดจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้าจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งสถาบันการเงินเข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้น ดังนั้น NUSA ได้เตรียมแนวทางรองรับการชำระหนี้หุ้นกู้ หากไม่สามารถ Rollover หุ้นกู้ได้ ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการขายสินทรัพย์ที่ได้ระดับราคาที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการแล้ว และบริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เนื่องจากข้อมูลข้างต้นพิจารณาได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และหนี้ต่างๆ ของบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอทราบความคืบหน้า แผนงาน และการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่อง เพื่อชำระหนี้และดอกเบี้ยข้างต้น รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามปกติ

 

ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และขอให้ผู้ลงทุนติดตามคำชี้แจงของบริษัท

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising