×

นโยบายการจ่ายเงินปันผลทั่วโลกเป็นแบบไหน?

13.11.2020
  • LOADING...
นโยบายการจ่ายเงินปันผลทั่วโลกเป็นแบบไหน?

ข่าวดีของผู้ถือหุ้น เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดทางให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จากก่อนหน้านี้ที่โควิด-19 ยังรุนแรง ทำให้แบงก์ชาติสั่งทุกแบงก์ทำ Stress Test ในการรองรับวิกฤต 3 ปี (2563-2565) สั่งงดจ่ายปันผลระหว่างกาลและงดซื้อหุ้นคืน

แต่ตอนนี้หลายฝ่ายคาดว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่หนักหนาที่สุดไปแล้ว นโยบายการจ่ายเงินปันผลของทั่วโลกเป็นอย่างไร? 

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising