×

เปิดตัวเลขว่างงาน ก.พ. 2561 คนว่างงานพุ่ง 6.1 หมื่นคน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2018
  • LOADING...

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าในเดือนที่ผ่านมามีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 38.42 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.91 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.29 แสนคน

 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่า ผู้มีงานทำลดลง 8 หมื่นคน (จาก 37.68 ล้านคน เป็น 37.60 ล้านคน) ส่วนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.1 หมื่นคน (จาก 4.30 แสนคน เป็น 4.91 แสนคน)

 

ซึ่งภาคใต้มีอัตราการว่างงานมากที่สุด คิดเป็น 1.8% ของผู้มีงานทำ รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.3% ภาคกลาง 1.3% ภาคเหนือ 1.1% และกรุงเทพฯ 1.0% ซึ่งประเภทอุตสาหกรรมที่สำคัญของผู้มีงานทำอันดับแรกคือเกษตรกรรม รองลงมาคือการผลิต การขายส่ง ฯลฯ

 

ทั้งนี้ผลสำรวจยังระบุด้วยว่า ในจำนวนผู้ว่างงาน 4.91 แสนคน เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 2.35 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 2.56 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories