×

UN Women เสริมพลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

08.03.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 MINS READ
  • สหภาพยุโรปจับมือกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดตั้งโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีในภูมิภาคเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก กับโครงการ WeEmpower Asia เสริมให้ภาคเอกชนขยายการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้หญิงใน 7 ประเทศภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

สหภาพยุโรปจับมือกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดตั้งโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีในภูมิภาคเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

 

ในวันสตรีสากล (International Women’s Day) ปี 2019 นี้ สหภาพยุโรปและองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมมือกันก่อตั้งโครงการ ‘WeEmpower Asia’ ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนขยายการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้หญิงใน 7 ประเทศภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

 

โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติได้ดำเนินโครงการมูลค่า 8 ล้านยูโรนี้ จากทุนสนับสนุนของสหภาพยุโรป เพื่อนำประเด็นความเท่าเทียมทางเพศเข้าสู่การทำธุรกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งโครงการ WeEmpower Asia จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้หญิงกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเอื้ออำนวยต่อผู้หญิง รวมถึงพัฒนาทักษะด้านผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมกับธุรกิจมากขึ้น พร้อมแต่งตั้งผู้กำหนดนโยบายและสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ยอมรับในหลักเสริมสร้างพลังสตรี

 

“การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้หญิงเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคตที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศและผลประโยชน์ในวงกว้างระหว่างผู้หญิง บุตร ครอบครัว และชุมชน ซึ่งผู้หญิงที่ได้รับอำนาจทางเศรษฐกิจจะสามารถเข้าถึงรายได้และสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น ควบคุมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเองได้มากขึ้น และมีอำนาจการตัดสินใจในการเปลี่ยนผลประโยชน์เหล่านี้ให้เป็นผลประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงสังคมของพวกเขาได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น” มาระ มารินากิ (Mara Marinaki) เอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาหลักด้านเพศของสหภาพยุโรป กล่าว

 

แอนนา-การิน แจตฟอร์ส (Anna-Karin Jatfors) ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิก เสริมอีกว่า “ผู้หญิงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โครงการ WeEmpower Asia จึงสร้างความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงระหว่างบริษัทภาคเอกชน ผู้ประกอบการหญิง ธุรกิจที่ดำเนินการโดยผู้หญิง และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมด้วย”

 

ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปและองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน รวมถึงกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G7) ภายใต้ 2 โครงการที่ได้มีการดำเนินการพร้อมกัน นั่นคือโครงการ Win-Win: Gender Equality Means Good Business และ WeEmpower Asia ทั้งนี้ ความเสมอภาคของผู้หญิงและผู้ชายจะยิ่งส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น และโครงการ WeEmpower นี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้หญิงในที่ทำงาน ผ่านการดำเนินธุรกิจในความรับผิดชอบอีกด้วย

 

โครงการทั้งหลายที่ได้ก่อตั้งขึ้นในวันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและทำให้เห็นว่า สหภาพยุโรปมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมทั้งมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้น โดยกระตุ้นให้บริษัท ผู้ผลิต และผู้บริโภค ทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างพลังสตรีให้มีส่วนร่วมในที่ทำงานมากขึ้น

อ่านเรื่อง หญิงไทยต้องทนกับอะไรบ้าง? UN Women เปิดตัว #HearMeToo แคมเปญรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ได้ที่นี่

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising