×

แบงก์ชาติชี้ ‘ปาบึก’ กระทบแบงก์ปิด 64 สาขา ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ผู้ประสบภัย 3 เดือน พร้อมเยียวยาพนักงาน

04.01.2019
  • LOADING...

เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธปท. เปิดเผยว่า ณ วันที่ 4 ม.ค. 61 มีธนาคารพาณิชย์จำนวน 5 แห่ง ได้แจ้งหยุดทำการชั่วคราวสาขาที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี รวม 64 สาขา โดยเป็นการปิดสาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 50 สาขา คิดเป็นประมาณ 45% ของจำนวนสาขาทั้งหมดในพื้นที่ จังหวัดสงขลา 4 สาขา คิดเป็น 3% ของจำนวนสาขาทั้งหมดในพื้นที่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 สาขา คิดเป็น 7% ของจำนวนสาขาทั้งหมดในพื้นที่

 

ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ได้รับผลกระทบจำนวน 4 แห่ง โดยเป็นการปิดสาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 สาขา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สาขา

 

ขณะที่ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากเหตุภัยธรรมชาติพายุโซนร้อนปาบึกที่ทำให้พื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนลูกค้าของธนาคารออมสิน ธนาคารจึงมีมาตรการบรรเทาช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยพื้นที่ใดที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย และเป็นบุคคลที่มีที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบเสียหาย สามารถพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ให้พักชำระเงินต้นได้อีก 2-3 ปี โดยในระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยรายเดือน 50-100% ของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น โดยเงื่อนไขการพักชำระหนี้หรือการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว จะพิจารณาตามความรุนแรงหรือผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ

 

สำหรับสาขาของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยธรรมชาติในครั้งนี้ มีจำนวน 7 สาขา ในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สาขาหัวไทร สาขาปากพนัง สาขาท่าศาลา สาขาเชียรใหญ่ สาขาสิชล สาขาขนอม และสาขาบางขัน รวมถึงตู้ ATM ที่ให้บริการนอกพื้นที่สาขาไม่สามารถให้บริการได้จำนวน 88 ตู้

 

อย่างไรก็ตาม พนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่ที่ยังสามารถปฏิบัติงานได้และพื้นที่อื่น ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาในเบื้องต้น โดยธนาคารยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ธนาคารกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ต่อไปอีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising