×

เปิดข้อมูลการเดินทางของประชาชนในรอบ 7 วัน พบส่วนใหญ่ไม่ Work from Home แล้ว

26.05.2020
  • LOADING...

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เริ่มออกมาตรการคลายล็อกในระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ตลอดหลายวันที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้ง หลังจากต้อง Work from Home กันในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

 

อีกทั้งข้อมูลจาก วช. 5G เกี่ยวกับปริมาณการเดินทางภายในประเทศ ทั้งในรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะทั้ง 4 ประเภทและการเดินทางผ่านรถยนต์ส่วนตัวในรอบหลายวันที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มกลับมาทำงานนอกบ้านแล้ว

 

THE STANDARD รวบรวมข้อมูลปริมาณการเดินทางภายในประเทศในรอบ 7 วันล่าสุดมาให้ได้ดูกันว่าพฤติกรรมการออกมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories