×
311024

TPIA ยื่นหนังสือถึง ทส. แจงเจ้าของ-ลูกจ้าง กระทบหนัก หลังงดแจกถุงพลาสติก 1 ม.ค. 2563

09.12.2019
  • LOADING...
ยกเลิกการแจกถุงพลาสติก

วันนี้ (9 ธันวาคม) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (Thai Plastic Industries Association: TPIA) และบริษัทตัวแทนสมาชิกจำนวนกว่า 22 บริษัท เข้ายื่นหนังสือชี้แจงเรื่องผลกระทบจากมาตรการยกเลิกการแจกถุงพลาสติกในวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาของจดหมายชี้แจงระบุว่า หลังจาก วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งประกาศมาตรการงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว กำหนดเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563  ไปแล้วนั้น

 

ทำให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกที่ส่วนใหญ่เป็น SME ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการดังกล่าว โดยสมาคมฯ ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก ทางสมาคมฯ จึงได้เชิญสมาชิกผู้ประกอบการผลิตถุงพลาสติกชนิดบางมาร่วมประชุม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสมาชิกทุกรายได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยถ้วนหน้า

 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ และบริษัทตัวแทนสมาชิกฯ จำนวน 22 บริษัทจากสมาชิกผู้ผลิตถุงทั้งหมด 83 บริษัท จึงใคร่ขออนุญาตเข้าพบท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อขอปรึกษาหาหลักการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการยื่นหนังสือชี้แจงเสร็จสิ้น สมชัย เตชะพานิชกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (TIPA) ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ที่ผ่านมาสมาคมได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็น SME ได้รับผลกระทบจากการรณรงค์งดแจกถุงพลาสติกในห้างร้าน แต่ทั้งนี้เราไม่ได้มาเพื่อคัดค้าน แต่เรามาเพื่อขอความเห็นใจกับทางกระทรวงว่าจะมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการรายเล็กๆ เหล่านี้ได้อย่างไร”

 

นอกจากนี้ สมชัยยังกล่าวต่อไปว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้มีพนักงานที่ตกงานประมาณ 7,000 ราย และความเสียหายที่ตีเป็นตัวเลขยังไม่แน่นอนประมาณ 30,000 ล้านบาท 

 

ทางด้าน ณภัทร ทิพย์ธนกิจ รองนายกอาวุโสของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด อธิบายถึงความต้องการที่จะให้รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยียวยาผู้ประกอบผลิต-จำหน่ายถุงพลาสติก ดังนี้

 

1. ต้องการให้ภาครัฐซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตถุงพลาสติกจากผู้ประกอบการต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเครื่องจักรประเภทนี้ไม่สามารถผลิตอย่างอื่นได้นอกจากถุงพลาสติก 

 

2. เรื่องของแรงงานที่ต้องตกงานจากการผลิตถุงพลาสติกที่น้อยลง หรือบางแห่งต้องปิดตัวไป ทำให้พนักงานจำนวนไม่น้อยต้องตกงาน และเพื่อเป็นการบรรเทาผู้ประกอบการ จึงต้องการให้ภาครัฐฯ ช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ

 

3. ถ้าวัตถุดิบยังคงคลังอยู่ในแต่ละโรงงาน ทางสมาคมต้องการให้ภาครัฐช่วยซื้อและนำไปจัดจำหน่ายต่อ ซึ่งวัตถุดิบคงคลัง ณ วันนี้มีเหลืออยู่แต่ละโรงงานไม่เยอะ เนื่องจากหลายฝ่ายต่างทราบสถานการณ์งดใช้ถุงพลาสติก จึงทำให้หลายบริษัทเริ่มจำกัดการสั่งวัตถุดิบในการผลิตลดลง

 

“เรื่องใหญ่ที่เราเป็นห่วงที่สุดคือ แรงงานแต่ละคนมีครอบครัวของตัวเองที่ต้องดูแล และกำลังจะได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้ ซึ่งในส่วนนี้เรากังวลว่า แทนที่เราจะสร้างงานในประชาชน กลับมาเป็นการลดงานลง ทำให้แรงงานตกงาน ไหนจะปัญหาเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะที่กำลังตามมาอีก” ณภัทรกล่าวในที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories