×

กรุงโตเกียวประกาศเตือนนักเรียน ไม่ให้ใช้ AI ช่วยทำการบ้านช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

15.06.2023
  • LOADING...
คณะกรรมการการศึกษา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการการศึกษากรุงโตเกียวของญี่ปุ่นออกประกาศขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนภายในเมือง เตือนนักเรียนไม่ให้พึ่งพา AI ในการทำการบ้านในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

 

ประกาศดังกล่าวออกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (13 มิถุนายน) โดยโรงเรียนที่ได้รับแจ้ง คือโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของทางการท้องถิ่น 

 

นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่โรงเรียนต่างๆ ว่าไม่ควรอนุญาตให้นักเรียนคัดลอกหรือส่งคำตอบที่สร้างขึ้นโดย AI และเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความสามารถของนักเรียนในการคิดด้วยตนเอง อีกทั้งยังขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเขียนรายงานตามสิ่งที่พวกเขาได้รับการสอนในชั้นเรียน

 

โดยประกาศยังระบุถึงตัวอย่างการบ้านที่นักเรียนอาจพึ่งพา AI เช่น การเขียนบันทึกประจำวัน ทำรายงาน การเขียนโปรแกรม หรือการทำภาพต่างๆ เช่น ภาพโปสเตอร์

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการศึกษากรุงโตเกียวกำลังพิจารณาที่จะออกประกาศฉบับอื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะถูกรวบรวมไปในข้อพิจารณาของรัฐบาลกลางสำหรับแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาที่กำลังจะมีขึ้น

 

ภาพ: Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising