×

โตเกียวผ่านร่างกฎหมายรับรองสถานะ ‘คู่ชีวิต’ แล้ว แต่ยังห่างไกลจากกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’

20.06.2022
  • LOADING...
สมรสเท่าเทียม

สภากรุงโตเกียวมีมติผ่านร่างกฎหมายที่รับรองสถานะ ‘คู่ชีวิต’ ของคู่รัก LGBTQIA+ ในกรุงโตเกียวแล้ว เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา (16 มิถุนายน) โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้สิทธิบางประการแก่คู่รัก LGBTQIA+ ผ่านระบบการเป็นหุ้นส่วนชีวิต (Same-Sex Partnership System) นับเป็นความพยายามก้าวสำคัญของทางการโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น แม้จะยังห่างไกลจากกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’ อีกมาก

 

โดยญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นอนุรักษนิยมสูงมาก อีกทั้งญี่ปุ่นยังเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิก G7 ที่ยังไม่มีการรับรองกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่อย่างใด แม้ประชาชนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นที่ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวญี่ปุ่น โดยหนังสือพิมพ์ Asahi เมื่อเดือนมีนาคม 2021 ที่ผ่านมา ที่พบว่า 65% ของผู้ตอบแบบสอบถาม สนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียม แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจากพรรคอนุรักษนิยมอย่างพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือพรรคแอลดีพี (LDP) ที่ครองอำนาจนำมาอย่างยาวนานจะประวิงเวลาให้มีความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวนี้น้อยมาก

 

โตเกียวไม่ใช่พื้นที่แรกในญี่ปุ่นที่ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ ก่อนหน้านี้ยังมีทางการจังหวัดโอซาก้าและทางการท้องถิ่นอื่นๆ อีกกว่า 100 แห่งในญี่ปุ่น ที่บังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันนี้ไปก่อนหน้าแล้ว

 

โดยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ทางการโตเกียวจะเปิดให้คู่รัก LGBTQIA+ ที่ประสงค์จะเป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกัน ลงทะเบียนรับรองความสัมพันธ์กับทางการผ่านช่องทางออนไลน์ หากมีคู่ชีวิตคนใดคนหนึ่งอาศัย ทำงาน หรือศึกษาอยู่ในเขตเมืองหลวง แม้สถานะคู่ชีวิตจะเปิดโอกาสให้คูรัก LGBTQIA+ เข้าถึงสิทธิและบริการบางประการได้มากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังห่างไกลจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ซึ่งประกันสิทธิในการรับมรดก การดูและเด็ก รวมถึงครอบคลุมวีซ่าคู่สมรส กรณีที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ดี

 

เขตชิบูย่าในกรุงโตเกียวถือเป็นพื้นที่แรกๆ ในญี่ปุ่นที่ผลักดันและประกาศใช้ระบบคู่ชีวิตมาตั้งแต่ปี 2015 หลายฝ่ายมองว่าการเดินหน้าก้าวสำคัญนี้ของโตเกียว ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเป็นเจ้าภาพมหกรรมโอลิมปิกเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา สำหรับก้าวต่อไปคือ เดินหน้าผลักดันให้การสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างมาก 

 

ภาพ: ​Takashi Aoyama / Getty Images

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising