×

TMB Analytics ชี้ทางรอด SME ชูโมเดล ‘รายใหญ่ช่วยรายเล็ก’ ช่วยจ้างงาน 12 ล้านคน เพิ่มเงินหมุนธุรกิจเร็วขึ้น 1.1 หมื่นล้านบาท/วัน

24.04.2020
  • LOADING...
TMB Analytics

วันนี้ (24 เมษายน)​ TMB Analytics เปิดเผยผลการวิเคราะห์แนวทางการช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พบว่า SME มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งการเป็น Supply Chain ของธุรกิจรายใหญ่ และมีการจ้างงานราว 12 ล้านคน 

 

ทั้งนี้ SME ที่มีการจดทะเบียนทั้งประเทศกว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานจำนวนมากประมาณ 12 ล้านคน กระจายอยู่ทั้งภาคบริการราว 3.9 ล้านคน ภาคการค้าราว 3.8 ล้านคน และภาคการผลิตราว 3.4 ล้านคน

TMB Analytics

 

โดยธุรกิจบริการที่มีการจ้างงานสูงจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก การบริการด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในส่วนภาคการค้า มีการจ้างงานสูงและกระจายตัวทั่วประเทศในธุรกิจขายปลีก ขายส่ง การซ่อมยานยนต์ และสำหรับภาคการผลิตที่มีการจ้างงานสูงๆ อยู่ในภาคก่อสร้าง ภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องแต่งกาย  จากการที่ SME เป็นฐานรองรับการจ้างงานส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้การอยู่รอดของ SME มีผลกระทบโดยตรงต่อการมีงานทำและรายได้ของครัวเรือนของประเทศ 

 

อย่างไรก็ตาม SME เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะด้านการผลิต SME เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นฐานผลิตสินค้าขั้นกลางป้อนธุรกิจรายใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออก สอดคล้องกับผลผลิตจาก SME คิดเป็น 42.4% ของผลผลิตรวม หรือ GDP ดังนั้นหากใช้โมเดล ‘รายใหญ่ช่วยรายเล็ก’ จะช่วย SME ได้มากขึ้น แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง SME หลักๆ เป็นการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารรัฐ และล่าสุดคือการออก พ.ร.ก. ปล่อยกู้ 5 แสนล้านของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ธนาคารพาณิชย์นำไปปล่อยกู้ต่อแก่ SME ก็ตาม

 

ทั้งนี้ TMB Analytics มองกลไกความช่วยเหลือที่เกิดจากผู้ประกอบการด้วยกันเองใน Supply Chain โดยใช้โมเดล ‘รายใหญ่ช่วยรายเล็ก’ คือธุรกิจรายใหญ่ ทั้งจากภาคการผลิต ภาคการค้า หรือภาคบริการ ต่างมีซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่เป็น SME ซึ่งการจ่ายเงินแบบมีระยะเวลาการจ่าย (Credit Term) หรือเป็นเจ้าหนี้การค้าของธุรกิจ (Account Payable) แทนการจ่ายสดทันทีที่ได้รับสินค้า หากรายใหญ่ในทุกภาคธุรกิจช่วยเหลือ SME โดย ‘เปลี่ยนจากจ่ายเชื่อเป็นจ่ายสด’ ให้เร็วขึ้น 

 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลงบการเงินธุรกิจ พบว่า เจ้าหนี้การค้าของธุรกิจรายใหญ่รวมกันอยู่ที่ 4 ล้านล้านบาท หากธุรกิจรายใหญ่จ่ายเป็นเงินสดให้ลูกค้ารายเล็กเร็วขึ้น 1 วัน จะทำให้ SME มีเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจในภาพรวมถึง 1.1 หมื่นล้านบาทต่อวัน หรือราว 3,500 บาทต่อราย โดย SME ภาคการผลิตได้รับเร็วขึ้น 8,717 บาทต่อคนต่อวัน ภาคการค้าอยู่ที่ 2,466 บาทต่อคนต่อวัน และภาคบริการ 1,543 ต่อคนต่อวัน นั่นหมายถึง ‘รายใหญ่ช่วยรายเล็ก’ จะช่วยทำให้ SME ได้รับเงินสดเร็วขึ้นกว่าปกติ เพื่อนำไปใช้ในการหมุนเวียนและเป็นสภาพคล่องในธุรกิจ เพื่อให้อยู่รอด สามารถรักษาการจ้างงานได้ต่อไป และพร้อมที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising