×

รายย่อยเฮ! ‘เงินติดล้อ’ จัดสรร IPO เพิ่มให้เป็น 75 ล้านหุ้น จากเดิม 46.5 ล้านหุ้น เตรียมประกาศชื่อผู้ได้รับการจัดสรร 28 เมษายนนี้ พร้อมเคาะราคา IPO สุดท้าย 36.50 บาท

27.04.2021
  • LOADING...
รายย่อยเฮ! ‘เงินติดล้อ’ จัดสรร IPO เพิ่มให้เป็น 75 ล้านหุ้น จากเดิม 46.5 ล้านหุ้น เตรียมประกาศชื่อผู้ได้รับการจัดสรร 28 เมษายนนี้ พร้อมเคาะราคา IPO สุดท้าย 36.50 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกของ บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคาร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า TIDLOR ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ราคา 36.50 บาทต่อหุ้น จากก่อนหน้านี้กำหนดช่วงราคาที่ 34-36.50 บาท

ขณะที่ บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR แจ้งว่า เพื่อตอบแทนความสนใจของผู้จองซื้อรายย่อยที่แสดงความสนใจอย่างล้นหลาม TIDLOR ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้กับผู้จองซื้อรายย่อย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาทที่ราคาเสนอขายสุดท้าย จากเดิม TIDLOR จัดสรรหุ้นให้กับผู้จองซื้อรายย่อย 46.5 ล้านหุ้น

การจัดสรรหุ้นในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อยนั้น เนื่องจากมีจำนวนรายการและยอดจองซื้อเข้ามาสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จะจัดสรร และเกินกว่าที่จะสามารถจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ครบทุกราย ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม (SETTRADE) จะดำเนินการสุ่มจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย รายละ 1,000 หุ้น ตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ จนครบจำนวน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนผู้จองซื้อรายย่อยที่ประมาณ 75,000 ราย

จากนั้นตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะทยอยดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

โดย IPO ของเงินติดล้อ นับเป็น IPO ของบริษัทไทยที่ได้รับความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังนับเป็น IPO จากกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด

ทั้งนี้หุ้น TIDLOR จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พร้อมเริ่มทำการรักษาระดับราคาหุ้นในตลาดรอง (Stabilization Activity) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเข้าซื้อขายเป็นวันแรก

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่เงินติดล้อได้นำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นระยะเวลารวมกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงการสำรวจปริมาณความต้องการจองซื้อ (Bookbuilding) จากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ปรากฏว่ามีนักลงทุนสถาบันกว่า 190 รายทั่วโลกแสดงความสนใจลงทุนอย่างท่วมท้น และมีมูลค่ารวมกันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคตของเงินติดล้อ 

 

สำหรับการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศเมื่อวันที่ 22-26 เมษายนที่ผ่านมา โดยภายหลังการปิดจองซื้อพบว่า มีผู้จองซื้อรายย่อยแสดงความสนใจจองซื้อหุ้น TIDLOR เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเงินติดล้อร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 ราย ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จึงได้พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 46.5 ล้านหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาท 

 

โดยการพิจารณาดังกล่าวคำนึงถึงหลายปัจจัยที่สำคัญ แต่ไม่จำกัดเพียงปริมาณความต้องการจองซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย เสถียรภาพของราคาหุ้นในตลาดรอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ


“เรามีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่หุ้น IPO ของเงินติดล้อได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง พร้อมด้วยกระแสตอบรับทั้งจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่เป็นปรากฏการณ์และเกินความคาดหมาย โดย

เงินติดล้อมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยที่สนใจได้มีส่วนร่วมใน IPO ครั้งนี้ ทางเงินติดล้อต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นเจ้าของหุ้น TIDLOR และร่วมเติบโตไปด้วยกัน โดยบริษัทได้ประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ราย ให้รีบดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนโดยเร็ว” นายปิยะศักดิ์กล่าวเสริม 


สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ TIDLOR ในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,043.54 ล้านหุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยมีมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 38,089 ล้านบาทที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 36.50 บาต่อหุ้น นับว่าเป็นหุ้น IPO ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด และเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงสุด 5 ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย 

 

TIDLOR จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย ทั้งการขยายสาขาและลงทุนพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต


พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories