×

ร่วม ‘จาริกแสวงบุญ’ วัดลับฝั่งธนบุรี ผ่านงานแสงสีบนสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2022
  • LOADING...
วัดอินทารามวรวิหาร

วานนี้ (20 พฤศจิกายน) ที่วัดอินทารามวรวิหาร และวัดราชคฤห์วรวิหาร เขตธนบุรี THE STANDARD เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรม Hidden Temple ธีม ‘จาริกแสวงบุญ’ ที่จัดแสดงเป็นวันสุดท้าย หลังจากจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน

 

สำหรับภาพเซ็ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Architectural Lighting การออกแบบไฟส่องสว่างลงบนสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง โดยทีม LIGHT IS and friends เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณค่าของสถาปัตยกรรมอาคาร วัด และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 

 

โดยวัดอินทารามฯ และวัดราชคฤห์ฯ เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา สืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ วัดราชคฤห์ฯ มีโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ ภูเขาจำลอง หรือเขามอ ซึ่งถือเป็นเขามอที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ยังคงเหลืออยู่ และมีพัฒนาการซ้อนทับเรื่อยมานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงปัจจุบัน

 

มีการสร้างรูปลักษณ์เริ่มต้นที่สะท้อนคติสัญลักษณ์ของพระธาตุเจดีย์บนยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ และสุนทรียภาพของภูเขาคิชฌกูฏ และภายหลังเปลี่ยนแปลงเป็นคติที่สื่อความหมายถึงพระพุทธบาทที่สระบุรี 

 

สำหรับโครงการ UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องในกรุงเทพฯ ใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ Hidden Temple ท่องวัดลับ, Greeting Benjakitti เที่ยวสวนป่ากลางเมือง และ Living Old Building ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ 

 

โดยวันที่ 10-18 ธันวาคม กิจกรรม Hidden Temple จัดที่วัดภุมรินทร์ราชปักษี และวัดดุสิดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ภายใต้แนวคิด ‘วัดร้างกับพื้นที่ชุมชน’

 

วัดอินทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising