×

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ความท้าทายแก้ปัญหาการศึกษาของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2019
  • LOADING...
  • ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช คือใคร
  • ความฝันในวัยเด็ก
  • เส้นทางสู่การเมือง
  • ผู้หญิงกับการเมือง
  • Coding คืออะไร
  • สิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในประเทศไทย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories