×

เทพไทเห็นด้วย นิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมด รวมถึง ม.112 หนุนแก้รัฐธรรมนูญ หรือใช้ฉบับปี 2550

โดย THE STANDARD TEAM
13.08.2020
 • LOADING...

วันนี้ (13 สิงหาคม) เทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่าต้องขอขอบคุณประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ คือ ปิยบุตร แสงกนกกุล ต่อเนื่องจนถึง สิระ เจนจาคะ ที่ได้ทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศในขณะนี้พอดี รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหามาก ที่ได้นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายคนมาแสดงความคิดเห็น นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับบทเรียนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต และรายงานฉบับนี้ได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการอันเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 9 ข้อ คือ 

 

 1. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 2. การนิรโทษกรรม
 3. กระบวนการยุติธรรม 
 4. การรักษาบรรยากาศของการปรองดองสมานฉันท์
 5. ข้อสังเกตเกี่ยวกับสื่อ 
 6. ข้อสังเกตด้านการเยียวยา 
 7. การแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ 
 8. ข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทัพ 
 9. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม ซึ่งข้อสังเกตทั้งหมดเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น

 

เทพไทกล่าวว่า สำหรับตนจะขออภิปรายแสดงความเห็นใน 2 ประเด็น คือ 

 

 1. เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และไม่ขัดข้องกับการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา แต่ถ้าเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจล่าช้า ไม่ทันต่อข้อเรียกร้องการชุมนุมของนักศึกษา และจะมีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ตามข้อเสนอของ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง ที่เสนอร่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว เปิดให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้ก่อนยุบสภาฯ เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนตัวเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 มีความสมบูรณ์มากกว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 เพราะเป็นการอุดช่องว่างและข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ทั้งหมด และเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านการทำประชามติจากประชาชนมาแล้ว

 

 1. เรื่องการนิรโทษกรรม ตนเห็นด้วยกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ที่ต้องการให้นิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และการนิรโทษกรรมคดีการเมืองและคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ยกเว้นคดีความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และคดีทุจริต เมื่อก่อนตนเห็นด้วยกับการยกเว้นการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดตามมาตรา 112 เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่เมื่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “อยากบอกคนไทยว่าวันนี้มาตรา 112 ไม่ได้ใช้เลย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาไม่ให้ใช้ นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทำให้แล้ว” เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการใช้มาตรา 112 อีกต่อไป ก็ควรจะนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 112 ที่ผ่านมาด้วย 

 

ส่วนคดีการทุจริตก็ให้เป็นไปตามกฎหมายอาญาว่าด้วยการทุจริต ไม่ควรนิรโทษกรรมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising