×

เผยผลสำรวจนิด้าโพล ครั้งที่ 6 ‘ชัชชาติ’ ยังคะแนนนิยมสูง คนกรุงเทพฯ อยากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. มากที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2021
 • LOADING...
Chadchart Sittipunt

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6’ โดยสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 
 • อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่า เป็น รสนา โตสิตระกูล 
 • อันดับ 6 ร้อยละ 3.26 ระบุว่า เป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
 • อันดับ 7 ร้อยละ 2.73 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล 
 • อันดับ 8 ร้อยละ 2.20 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 
 • อันดับ 9 ร้อยละ 1.97 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่า เป็น สกลธี ภัททิยกุล 
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 • ร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า, ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ, ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย, ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา, พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล, ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ยังไม่ตัดสินใจ, ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ สกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 35.56 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.11 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 26.82 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.17 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.94 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.17 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 28.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 13.77 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.48 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 29.03 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 24.93 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 15.83 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.07 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 13.56 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.61 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.64 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 14.23 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.37 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

 

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า 

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 22.46 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 
 • อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่า เป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 • อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 
 • อันดับ 7 ร้อยละ 3.72 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.64 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 9 ร้อยละ 3.03 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม รสนา โตสิตระกูล 
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.97 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 
 • อันดับ 12 ร้อยละ 1.59 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม สกลธี ภัททิยกุล
 • อันดับ 13 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 • และร้อยละ 1.37 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า, ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย, ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี, ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา, ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ, ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์, ผู้สมัครในทีม รสนา โตสิตระกูล, ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครในทีม สกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.85 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 24.45 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 8.89 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.67 ระบุว่า เป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 34.64 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 23.46 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 7.82 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.15 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.39 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 25.51 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.12 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 5.67 ระบุว่า เป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 20.82 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.38 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.92 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 27.12 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 22.60 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.87 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.22 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.30 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.11 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising