×

เอาจริง! กรมสรรพากรสั่งแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ นำส่งข้อมูลรายได้ผู้ประกอบการ-ร้านค้าในระบบ เริ่ม 1 มกราคม 2567

29.12.2023
  • LOADING...

กรมสรรพากรออกประกาศสั่งให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Shopee, Lazada และ Grab ส่งข้อมูลรายได้ผู้ประกอบการในระบบทั้งหมด มีผลบังคับใช้หลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป นับเป็นหนึ่งในความพยายามในการต้อนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ยูทูเบอร์ และอินฟลูเอ็นเซอร์เข้าสู่ระบบ 

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร โดยกำหนดให้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และมีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 1 พันล้านบาท ‘มีบัญชีพิเศษ’ หรือจัดทำและนำส่งข้อมูลบัญชีพิเศษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

 

ทั้งนี้ ‘บัญชีพิเศษ’ หมายถึง บัญชีที่แสดงข้อมูลรายรับของอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่ได้รับจาก ‘ผู้ประกอบการ’ ซึ่งหมายความว่า บุคคลซึ่งเสนอสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคผ่านอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม

 

โดยประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการส่งข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

ปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยมีหลายประเภท เช่น e-Commerce, e-Service และ e-Marketplace ตัวอย่างเช่น Shopee, Lazada, LINE MAN และ Grab

 

การเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่องของกรมสรรพากรที่ต้องการขยายฐานภาษี และต้อนผู้มีเงินได้จากช่องทางออนไลน์ เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ยูทูเบอร์ และอินฟลูเอ็นเซอร์เข้าสู่ระบบ

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising