×

สธ. ออกแถลงการณ์ปกป้องอาจารย์แพทย์ที่ปรึกษากระทรวง ยันเชิญมาให้ความเห็น ไม่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย

โดย THE STANDARD TEAM
03.08.2021
  • LOADING...

วันนี้ (3 สิงหาคม) กระทรวงสาธารณสุขถ่ายทอดสดการแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า

 

“ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข เช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ, ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนทำความเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันมาช่วยเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด และทุกท่านได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ คณาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด

 

กระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจและรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้ ขอบคุณครับ”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising