×

สำรวจเที่ยวบินพาคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศ และมาตรการรองรับ

16.04.2020
  • LOADING...

จากการเปิดเผยข้อมูลของ ศบค. เกี่ยวกับตัวเลขของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และมีการลงทะเบียนขอกลับประเทศ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 14,664 คน และเข้ามาแล้ว 12,771 คน ในขณะที่ ศบค. ให้รายละเอียดเพิ่มว่า มาตรการที่ใช้รองรับการเดินทางกลับประเทศของคน เรื่องการกักตัวนั้นสามารถรองรับประมาณ 200 คนต่อวันเท่านั้น

 

THE STANDARD หยิบยกข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเที่ยวบินที่กำลังเข้าสู่ประเทศไทยช่วงวันที่ 16-25 เมษายน ว่ามาจากที่ไหนกันบ้าง พร้อมมาตรการรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาถึงประเทศแล้ว รัฐบาลมีขั้นตอนรองรับท่ามกลางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไร

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories