×

กรมทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง รับการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว-เทศกาลปีใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
09.12.2021
 • LOADING...
พื้นที่กางเต็นท์

วันนี้ (9 ธันวาคม) สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

 

กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง  

 

สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น   

 

สำหรับจุดบริการลานลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังนี้ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ กม.31+450  
 • หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา กม.14+584  
 • หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท กม.84+215  

 

จังหวัดลำปาง 2 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ-เกาะคา กม.650+917  
 • หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน กม.482+356  

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด-ห้วยงู กม.197+350  
 • หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอน ห้วยงู-หนองแห้ง กม.240+750  
 • หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน กม.284+856  
 • หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน กม.197+907  
 • หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100  

 

จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น กม.896+845  
 • หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)  

 

จังหวัดน่าน 3 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ-นาน้อย กม.69+485 (ขาออก)  
 • หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน-สบทุ กม.82+000 (ขวาทาง)  
 • หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ กม.67+110  

 

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ กม.102+526  

 

จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง 

 • สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง-นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)  
 • หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง กม.423+809 (ขาออก)                      
 • หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม-วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า) 
 • หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)  

 

จังหวัดตาก 6 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า-ตาก กม.511+826  
 • หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง-แม่เชียงรายบน กม.560+449  
 • หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กม. 33+621 
 • หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา กม.115+550  
 • หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง กม.88+050  
 • หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี กม.165+799  

 

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย-แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง) 

 

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.269+100  

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ กม.23+600  

 

จังหวัดเลย 2 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ กม.266+737  
 • หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม-เชียงคาน กม.148+350  

 

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอน แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.59+900  

 

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน แยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม.116+574 (ขาออก กทม.)
 • หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม-ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.) 

 

จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ กม.5+006  
 • ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ กม.24+200  

 

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ-เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550  

 

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 

 • หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ กม.0+925 

 

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising