×

ศาลไม่เพิกถอนประกันอานนท์คดีชุมนุม 19 ก.ย. เพิ่มเงื่อนไขติดกำไล EM-ห้ามออกนอกบ้าน แต่ยังถูกคุมขังในคดีอื่นๆ

โดย THE STANDARD TEAM
05.11.2021
  • LOADING...
Anon Nampa

วันนี้ (5 พฤศจิกายน) ศาลอาญานัดฟังคำสั่งในคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัว อานนท์ นำภา, รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, ไมค์-ภาณุพงศ์ จาดนอก และ ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือแอมมี่ The Bottom Blues ที่ถูกเนินคดีมาตรา 112 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการชุมนุมปักหมุดที่สนามหลวง เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 เนื่องจากจำเลยได้ผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวของศาล

 

ในส่วน ไชยอมร, ปนัสยา และภาณุพงศ์ ศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้เลื่อนการไต่สวนออกไปเป็นวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 น.

 

โดยในวันนี้เบิกตัวอานนท์มาศาล คดีนี้คำร้องโจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 2 เข้าร่วมการชุมนุมวันที่ 10 และ 18 กรกฎาคม 2564 อันเป็นการผิดเงื่อนไขของศาล ที่ห้ามมิให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง จำเลยที่ 2 ได้ปราศรัยในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีข้อความพาดพิงถึงสถาบันฯ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขของศาลที่ห้ามมิให้กระทําการที่อาจกระทบกระเทือนต่อสถาบันฯ ในทางที่เสื่อมเสีย

 

ซึ่งศาลได้ดำเนินการไต่สวนโจทก์และจำเลยที่ 2 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลกำหนดเงื่อนไขประกอบการปล่อยชั่วคราวจําเลยที่ 2 นั้น เป็นการกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคท้าย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเหตุในการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 (3) และการกระทําที่จะเป็นการละเมิดเงื่อนไขต้องมีความร้ายแรงพอสมควร เมื่อเทียบกับเสรีภาพของจําเลยตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107

 

สำหรับกรณีในคดีนี้ แม้ภายหลังการปล่อยชั่วคราว จําเลยที่ 2 จะเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง แต่พยานโจทก์มิได้ยืนยันให้เห็นได้ชัดเจนว่าจําเลยที่ 2 มีส่วนสำคัญหรือมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ผิดเงื่อนไขในข้อที่ว่าห้ามมิให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

 

แต่สำหรับการปราศรัยในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ปรากฏหลักฐานเบื้องต้นว่า ในบรรดาคำปราศรัยของจำเลยที่ 2 มีคำกล่าวถึงสถาบันฯ ด้วย ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติการณ์โดยรวม โดยคำนึงถึงดุลยภาพแห่งสิทธิและความได้สัดส่วนแล้ว ในชั้นนี้ยังไม่เห็นสมควรที่จะเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวเสียทีเดียว แต่เห็นสมควรให้กำชับให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้โดยเคร่งครัด กำชับให้ สมชาย หอมลออ ผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 2 ดูแลจำเลยที่ 2 ให้เข้มงวดกว่านี้

 

และเพื่อให้แน่ใจว่าจำเลยที่ 2 จะไม่กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย เห็นควรกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยให้จำเลยที่ 2 อยู่ในเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเหตุอื่นเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล โดยให้จําเลยที่ 2 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หากจําเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้ถอนประกันและขังจำเลยที่ 2 ไว้ในคดีนี้

 

ขณะที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเพิ่มเติมว่า แม้จะไม่มีการถอนประกัน แต่อานนท์ยังคงถูกคุมขังเนื่องจากหมายขังใน 3 คดี ได้แก่ คดีชุมนุมแฮร์รี่ พอตเตอร์ ครั้งที่ 1 (3 สิงหาคม 2563), ครั้งที่ 2 (3 สิงหาคม 2564) และคดีชุมนุม 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งต้องทำการยื่นขอประกันตัวต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising