×

กิจกรรมวันโยคะสากล ชาวไทย-ต่างชาติร่วมฝึกโยคะจำนวนมาก

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2019
  • LOADING...

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (16 มิ.ย.) ผู้ที่ชื่นชอบโยคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมฝึกปฏิบัติโยคะเป็นเวลา 40 นาที เนื่องในวันโยคะสากล

 

โดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 (The 5th International Day of Yoga) ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันโยคะสากลเมื่อปี 2557 และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมออกกำลังกายโยคะหมู่เนื่องในวันโยคะสากลตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสืบสานโยคะให้รู้จักในวงกว้าง ก่อนจะจัดงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์สำคัญที่สุดของโยคะคือ การบำบัดกายและจิต ผ่านการช่วยบรรเทารักษาอาการปวดต่างๆ ช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด และช่วยฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories