×

10 ปีวันโยคะสากล ‘สถานทูตอินเดีย-จุฬาฯ’ จัดบริหารสุขภาพกายและจิตด้วยโยคะ

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2024
  • LOADING...
วันโยคะสากล

วันนี้ (16 มิถุนายน) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10 (The 10th International Day of Yoga)

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการบริหารสุขภาพกายและจิตด้วยโยคะ ตอบสนองบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting University) นอกจากนี้ภายในงานยังมี เสริมศักดิ์​ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วมงานด้วย

 

สำหรับวันโยคะสากลนั้นเริ่มขึ้นโดย นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้เสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ เมื่อปี 2014 ให้ ‘ศาสตร์โยคะ’ ซึ่งมีมานานหลายพันปี เป็น ‘วันโยคะสากล’ (International Day of Yoga) ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีการเห็นชอบให้วันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันโยคะสากล 

 

เนื่องจากวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันครีษมายัน หรือ Summer Solstice คือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือ ในทางฤดูกาลนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน จึงถือเป็นวันดีตามหลักศาสนาฮินดู เนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมงคล

 

วันโยคะสากล วันโยคะสากล วันโยคะสากล วันโยคะสากล วันโยคะสากล วันโยคะสากล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising