×

ชมคลิป: ไปรษณีย์ไทย การขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในทุกสถานการณ์

โดย THE STANDARD TEAM
29.12.2021
  • LOADING...

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้คนที่ต้องกักตัวใน Home Isolation, Community Isolation ไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติได้ แต่ยาและเวชภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะต้องใช้ในการดำรงชีวิต

 

ไปรษณีย์ไทยจึงได้ทําหน้าที่ให้การเป็นผู้ขนส่งยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลถึงที่อยู่ของผู้รับเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และลดความแออัดในโรงพยาบาล ในอนาคตได้เตรียมให้บริการจัดส่งยาในพื้นที่ห่างไกลด้วยโดรน ตามภารกิจหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนชุมชนและสังคมไทย และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์

 

[ADVERTORIAL]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising