×

ไทยหารือทวิภาคีอิตาลี ขอยกเว้นวีซ่าเชงเก้น ผลักดันการค้าการลงทุน

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2024
  • LOADING...
Schengen

วันนี้ (21 พฤษภาคม) เวลา 12.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรม ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร 5 ชั่วโมง) ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิตาลี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และหารือทวิภาคีกับ จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการ 

 

โดยมีสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้ 

 

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับอิตาลีที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G7) ปี 2567 และเชื่อมั่นว่าอิตาลีจะประสบความสำเร็จในการจัดการประชุม G7 Summit ในเดือนมิถุนายนนี้

 

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

 

– การค้าการลงทุน – ไทยต้องการให้อิตาลีมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแลนด์บริดจ์ และร่วมลงทุนในด้านพลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรมแฟชั่น 

 

– ด้านแฟชั่นและซอฟต์พาวเวอร์ – เชิญชวนให้อิตาลีเข้ามาลงทุนในไทยด้านแฟชั่นและซอฟต์พาวเวอร์ การเกษตร การบิน และการเงิน พร้อมขอให้อิตาลีพิจารณาสนับสนุนสินค้าแฟชั่นของไทย โดยเฉพาะผ้าไหมไทย 

 

– อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ – ทั้งสองมีการร่วมฝึก Cobra Gold และการจัดทำความตกลงด้านการป้องกันประเทศผ่านกลยุทธ์การจัดซื้อและการพัฒนา รวมทั้งต้องการผลักดันไทยให้เป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคหรือศูนย์บำรุงรักษาขั้นสูง

 

– แรงงาน – อิตาลีเสนอความร่วมมือในการบรรจุไทยในกฤษฎีกา (Flows Decree) ของอิตาลี โดยไทยได้แสดงความตั้งใจเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 

 

– การยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย – โดยนักท่องเที่ยวไทยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีการใช้จ่ายในอิตาลีสูง มีการยื่นขอวีซ่าเข้าอิตาลีประมาณ 1 แสนคนต่อปี หากสามารถผลักดันการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นได้สำเร็จ จะสนับสนุนการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจากไทยมากขึ้น

 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้อิตาลีสนับสนุนไทยในการบรรลุการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ให้สามารถสรุปภายในปี 2568 (ค.ศ. 2025) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มพูนการค้าและการบริการระหว่างกัน พร้อมขอบคุณอิตาลีที่สนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทย 

 

ซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีเสนอให้มี Action Plan เพื่อความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น Defence และ Best Practices ในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น การเกษตร นวัตกรรมการเกษตร และการออกแบบ เพิ่มคุณค่าให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จัก 

 

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีไทยเชิญนายกรัฐมนตรีอิตาลีเดินทางเยือนไทย ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะเป็นช่วงปี 2568 โดยระหว่างการเยือนเสนอให้มี Business Forum โดยเสนอให้ฝ่ายอิตาลีนำนักธุรกิจเยือนไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising