×

ผลตรวจโควิด-19 ในพื้นที่ระยอง-กทม. ผ่านมา 12 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

โดย THE STANDARD TEAM
23.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 

วันที่ 14-21 กรกฎาคม 2563 

  1. มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีทหารต่างชาติที่ติดเชื้อเข้าพักในโรงแรมและเดินห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,843 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

 

  1. มีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีเด็กหญิงที่มาในครอบครัวอุปทูต ตรวจพบการติดโควิด-19 และเข้าพักในคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 364 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 42 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 

คำแนะนำสำหรับประชาชน

 

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำตรวจหาโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง ปัจจุบันตรวจไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย 

ส่วนการเฝ้าระวัง 14 วัน (นับหลังจากที่สัมผัสในวันที่ 10 กรกฎาคม) ผ่านมา 12 วันแล้ว ตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ เหลืออีก 2 วันก็จะครบ 14 วัน โดยขอให้ร่วมกันเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข 

 

ทั้งนี้ บุคคล กิจการ กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติที่เน้นวิถีใหม่ ‘สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด’ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories