×

ภาวะตลาดหุ้นไทยเดือนมีนาคม ดัชนีร่วง 16% นักลงทุนขายสุทธิ 78,363 ล้านบาท

08.04.2020
  • LOADING...

ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นจากเดือนก่อน สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 

 

ทั้งนี้ SET Index ปิดที่ 1,125.86 จุด ลดลง 16% จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถือว่าปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน โดยเห็นธุรกิจปรับตัวรับกับสถานการณ์ได้ดี เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม, ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหาร, ธุรกิจค้าปลีก และบริการทางการแพทย์ ทำให้ดัชนีของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวปรับตัวลดลงน้อยกว่า SET Index 

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่ การควบคุมการระบาดของโควิด-19, ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กระทบราคาน้ำมัน, การปรับตัวของธุรกิจต่างๆ และมาตรการของรัฐด้านการเงินและการคลังเพื่อการประคับประคองเศรษฐกิจในระยะนี้

 

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ปิดที่ 1,125.86 จุด ลดลง 28.7% จากสิ้นปีก่อน และ 16% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า โดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการ ลดลงน้อยกว่า SET Index
  • ในเดือนมีนาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 78,363 ล้านบาท
  • มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 71,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.8% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562
  • Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 13.4 เท่า และ 13.0 เท่า ตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 11.3 เท่า และ 12.8 เท่า ตามลำดับ
  • อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 4.5% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.6%
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 12.3 ล้านล้านบาท ลดลง 27.7% จากสิ้นปี 2562 
  • ในไตรมาสแรกของปี 2563 มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 56,127 ล้านบาท ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 67,592 ล้านบาท 

 

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 754,133 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 40% จากเดือนก่อน

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories