×

สตาร์ทอัพไทยปี 2567 ทำธุรกิจอะไรบ้าง?

27.05.2024
  • LOADING...

สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยได้แถลงเปิดตัวฐานข้อมูลสตาร์ทอัพ (Thai Startup Directory) ศูนย์รวมที่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาศึกษาดูระบบนิเวศเพื่อให้การระดมทุนและการเชื่อมต่อระหว่างสตาร์ทอัพ รวมถึงแหล่งเงินทุนทำได้อย่างทั่วถึง

 

โดยสมาคมพบว่าหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของสตาร์ทอัพไทยคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ฉะนั้นการสร้างฐานข้อมูลตัวนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่สนใจ และสตาร์ทอัพเองก็สามารถทำความเข้าใจสิ่งที่ตอบโจทย์แหล่งเงินทุนทั้งภาคเอกชนกับภาครัฐ จะทำให้การเดินหน้าทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สำหรับในปัจจุบัน สมาคมมีสตาร์ทอัพสมาชิกจำนวน 104 ราย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 11 อุตสาหกรรม โดยประเภทธุรกิจที่นิยมมากที่สุดของสตาร์ทอัพไทยคือปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ (AI & Robotics) ซึ่งมีอยู่ 24 บริษัท, โซลูชันบริหารธุรกิจ (Business Solution) 16 บริษัท และอีคอมเมิร์ซ 9 บริษัท

 

Thai Startup Directory

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising