×
345476


ไทยสมายล์ประกาศหยุดบินเส้นทางบินระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ตั้งแต่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

23.03.2020
  • LOADING...

สายการบินไทยสมายล์ประกาศหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกดังนี้ 

 

  • การขอคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง โดยระบุการขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสารผ่าน  https://member.thaismileair.com/customerservice/refund   
  • ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถทำได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 

 

ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) 13 แห่งทั่วประเทศในเวลาทำการ อีเมล [email protected] หรือ Call Center โทร. 1181, 0 2118 8888 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories