×

คนไทยในอังกฤษที่เตรียมกลับไทยแห่ไปสถานทูตขอเอกสาร หลังกระแสกังวลแนวปฏิบัติ กพท. ขณะสถานทูตประกาศให้บริการพิเศษ

20.03.2020
  • LOADING...

หลังจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกแนวปฏิบัติที่กำหนดให้คนไทยที่จะเดินทางจากพื้นที่ที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง เพื่อกลับประเทศไทย ต้องทำใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly) และเอกสารรับรองจากสถานทูตเพื่อใช้ในการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งทำให้คนไทยในสหราชอาณาจักรส่วนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีกำหนดการเดินทางในเร็วๆ นี้ และต้องขอเอกสารอย่างกระชั้นชิดภายใต้ความยากลำบากในการขอใบรับรองแพทย์ นำมาซึ่งความกังวลว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และอาจกระทบต่อสิทธิในการเดินทางกลับประเทศของคนไทยได้

 

มีรายงานว่า เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากแนวปฏิบัติเดิมบางส่วน ขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 1 วัน และกำหนดให้แนวปฏิบัตินี้ครอบคลุมกับคนไทยที่เดินทางกลับจากทุกพื้นที่ทั่วโลกนั้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ได้จัดทีมแพทย์ไทยที่เป็นอาสาสมัครเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่ต้องเดินทางในระยะเวลาอันใกล้หรืออาจไม่สะดวกในการไปพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสหราชอาณาจักรเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีคนไทยที่ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศจำนวนมากไปรอเข้าคิวรับบริการเป็นแถวยาว หลังมีการส่งต่อข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง

 

ปรารถนา สำราญสุข นักศึกษาไทยที่มาศึกษาในกรุงลอนดอน และมีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันอาทิตย์นี้ ระบุกับทีมข่าว THE STANDARD ว่า เธอตัดสินใจเดินทางกลับเพราะอาหารหายากขึ้น ห้องสมุดและโรงเรียนปิด ทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้ ตลอดจนความกังวลของครอบครัวที่มีต่อสถานการณ์ และการเดินทางกลับกันเป็นจำนวนมากทั้งนักเรียนไทยและต่างชาติ ประกอบกับเป็นช่วงปิดภาคเรียน วันนี้เธอไปรอเข้าคิวตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00 น. และดำเนินการทั้งขอใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองจากสถานทูตเสร็จในเวลาประมาณ 16.30 น. ซึ่งคิวรอตรวจนั้นยาวตั้งแต่ช่วงบ่าย เธอยังบอกว่านักเรียนไทยส่วนหนึ่งยอมเสียค่าตั๋วเครื่องบินหลายรอบ เพราะกังวลว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ได้ทัน และเธอไม่เชื่อว่าการที่คนไทยตรวจสุขภาพแล้วบินกลับอย่างกระชั้นชิดจะช่วยสกัดโรคอย่างได้ผล

 

“เชื่อว่ามาตรการที่เข้มงวดตอนลงจากเครื่องน่าจะคัดกรองคนได้มากกว่า แล้วก็เชื่อว่าคนที่กลับไปก็ตั้งใจจะกักตัวเองอยู่แล้ว ถ้าเรามีระบบติดตามที่ดี คิดว่าช่วยได้มากกว่าเยอะกว่าการออกใบรับรองแพทย์แล้วบิน” ปรารถนาระบุ

 

เธอยังระบุว่า เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเพราะมีความเสี่ยง ตลอดจนต้องรองรับคนไทยเป็นจำนวนมากเป็นเวลานาน และเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เธอได้รับนั้นดีมาก

 

ต่อมาเย็นวานนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ได้เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า ในวันที่ 20-21 มีนาคม ตามเวลาสหราชอาณาจักร จะมีบริการออกใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเดินทาง เพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย และสถานทูตจะขยายเวลาทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 20 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น. และวันที่ 21 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังจัดหน่วยบริการพิเศษเพื่อเป็นจุดขอรับหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานทูต ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Heathrow Terminal 2, Meeting 1-2 (Royal Thai Embassy) โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน และใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly) ด้วย 

 

ทั้งนี้สถานทูตยังขอให้ผู้ที่มารับบริการที่สถานทูตปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ทั้งการเว้นระยะห่างในการเข้าคิวและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการรับบริการ ส่วนผู้ที่มาขอรับหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานทูตที่โรงแรม Hilton Garden Inn Heathrow นั้น ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางสำหรับการออกเอกสาร และการเดินทางต่อไปยังอาคารผู้โดยสารเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ส่วนผู้ที่จะเดินทางโดยใช้สนามบินอื่นที่ไม่ใช่สนามบินฮีทโธรว์ ให้ขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานทูตผ่านอีเมล โดยอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมที่เพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, London UK

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising