×

‘กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง’ ฝันค้างของคนไทยในต่างแดน หลังมาตรการชะลอการเดินทางกลับประเทศ

07.04.2020
  • LOADING...

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การกระจายของเชื้อลุกลามไปยัง 66 จังหวัดทั่วประเทศ รัฐบาลประกาศใช้มาตรการที่เข้มข้นด้วยการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน หลายจังหวัดสั่งปิดด่านพรมแดน ล่าสุดห้ามเครื่องบินจากทั่วโลกบินเข้าสู่ประเทศไทย 

 

มาตรการที่เข้มข้นดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงาน นักศึกษา และคนไทยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งกำลังจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่ามีมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทาง 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories