×

ชายไทยแห่สมัครทหารกว่า 2.7 หมื่นคน ผ่านการคัดเลือกเพียง 1.4 หมื่นคน

โดย THE STANDARD TEAM
31.01.2024
  • LOADING...
ทหาร

วานนี้ (30 มกราคม) มีรายงานข่าวระบุว่า การรับสมัครและคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ในส่วนของกองทัพบกเปิดรับสมัคร 27,721 คน มีผู้สมัคร 20,065 คน มาคัดเลือก 14,935 คน ผ่านการคัดเลือก 14,185 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 57%

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติย้อนหลังตั้งแต่เริ่มโครงการครั้งแรกในปี 2564 เปิดรับสมัคร 10,789 คน ยอดรายงานตัวเข้าหน่วย 2,945 คน, ปี 2565 เปิดรับสมัคร 14,321 คน ยอดรายงานตัวเข้าหน่วย 6,043 คน และปี 2566 เปิดรับสมัคร 28,642 คน ยอดรายงานตัวเข้าหน่วย 8,987 คน 

 

สำหรับปัจจุบัน กองทัพบกยังให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจ โดยเฉพาะในส่วนของทหารกองประจำการที่เมื่อครบกำหนดปลดแล้วสมัครใจรับราชการต่อ (เลื่อนปลด) เมื่อสอบเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบก จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 5 ต่อการสมัครใจเลื่อนปลด 1 ครั้ง 

 

อีกทั้งในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จะมีโควตาเข้ารับการศึกษาร้อยละ 30 ในส่วนของทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดอีกด้วย ตลอดจนได้รับสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ทั้งนี้ ทหารกองประจำการที่ประสงค์ขอเลื่อนปลดสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยต้นสังกัด  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising