×

กำไร บจ. ไตรมาสแรกปีนี้ทรุด 1.7% เหตุต้นทุนภาคการผลิตพุ่ง แต่ยอดขายยังโตแรง

27.05.2022
  • LOADING...
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนไทยรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ 2.46 แสนล้านบาท ลดลง 1.7%YoY รับพิษต้นทุนภาคการผลิตพุ่งขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 37.5% สู่ระดับ 4 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการที่มีการเติบโตที่ดีหลังจากการคลายมาตรการป้องกันโควิดในประเทศ ส่วน บจ. mai กำไรไตรมาส 1/65 ลดลง 7% 

 

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 764 บริษัท คิดเป็น 97.4% จากทั้งหมด 784 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/65 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 571 บริษัท คิดเป็น 74.7% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

 

ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/65 เทียบกับไตรมาส 1/64 บจ. ใน SET มียอดขาย 4,011,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.5% ต้นทุนการผลิต 3,108,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.2% 

 

อย่างไรก็ดี บจ. มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core Profit) 478,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.6% ต้นทุนการผลิตที่ปรับขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และธุรกิจประกันภัยที่มีการเคลมประกันโควิด 

 

ส่งผลให้กำไรสุทธิ 246,852 ล้านบาท ลดลง 1.7% เนื่องจากมีรายการพิเศษ เช่น ผลขาดทุนสัญญาอนุพันธ์ ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจประกันภัย ภาพรวม บจ. จะมีกำไรสุทธิ 275,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1%

 

บจ. มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักและอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.93% และ 6.15% ตามลำดับ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 31 มีนาคม 2565 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ระดับที่ 1.61 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.51 เท่า เมื่อเทียบกับงวดปีก่อน

 

“การผ่อนคลายมาตรการโควิดของประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อธุรกิจการบริการให้ฟื้นตัว เช่น หมวดธุรกิจการแพทย์ หมวดพาณิชย์ หมวดขนส่ง และหมวดธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบ จึงส่งผลให้ภาพรวม บจ. มีอัตรากำไรลดลง และในอนาคตอันใกล้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของ บจ. อาจมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งจากราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูง ยังมีภาวะเงินเฟ้อ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย” แมนพงศ์กล่าว

 

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1/65 เทียบกับไตรมาส 1/64 มียอดขายรวม 48,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4% ต้นทุนขาย 38,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% และกำไรจากการดำเนินงาน 2,498 ล้านบาท ลดลง 7.2%

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising