×

สถาบันแห่จอง IPO ‘ไทยประกันชีวิต’ พบกองทุน GIC Private Limited จองมากสุด 362.50 ล้านหุ้น

26.06.2022
 • LOADING...
ไทยประกันชีวิต

นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จำนวน 18 ราย แสดงความสนใจจองซื้อหุ้น IPO ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) โดยกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ หรือ CIG Private Limited จองซื้อหุ้นมากที่สุด 362.50 ล้านหุ้น รองมาคือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.กสิกรไทย 

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต (TLI) ระบุในไฟลิ่งว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 16 บาท เปิดเสนอขายหุ้นให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพนักงานบริษัท ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 

 

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ นิติบุคคลที่เข้าร่วมสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ เปิดเสนอขายวันที่ 11-12 และ 14 กรกฎาคม 2565 โดยหุ้นจะเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 

โดยล่าสุดพบว่า นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสนใจจองซื้อหุ้น TLI จำนวน 18 ราย ดังนี้ 

 

 1. ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในประเทศไทย
 • บลจ.ไทยพาณิชย์  181.50 ล้านหุ้น 
 • บลจ.กสิกรไทย 156.25 ล้านหุ้น
 • บลจ.กรุงศรี 62.5 ล้านหุ้น
 • บลจ.กรุงไทย 61.875 ล้านหุ้น
 • บลจ.วรรณ 43.75 ล้านหุ้น
 • บลจ.เอ็มเอฟซี 43.75 ล้านหุ้น
 • บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) 35.625 ล้านหุ้น
 • บลจ.เกียรตินาคินภัทร 31.25 ล้านหุ้น
 • บลจ.ทิสโก้ 25 ล้านหุ้น
 • บลจ.คิง ไว (เอเชีย) 18.75 ล้านหุ้น
 • บลจ.ธนชาต 18.75 ล้านหุ้น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 11.875 ล้านหุ้น
 • รวม 690.875 ล้านหุ้น

 

 1. ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในต่างประเทศ 
 • CIG Private Limited 362.50 ล้านหุ้น
 • Oaktree Capital Management, L.P. and funds and accounts managed by Oaktree 39.374 ล้านหุ้น
 • Ghisallo Master Fund LP 21.87 ล้านหุ้น
 • The Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund 21.87 ล้านหุ้น
 • Catalyst Funds Management Pte.Ltd. 15.31 ล้านหุ้น
 • Evo Absolute Return Master Fund 6.56 ล้านหุ้น
 • รวม 467.484 ล้านหุ้น 

 

ทั้งนี้ TLI เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น แบ่งเป็น

 

 1. เสนอขายผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวมประมาณ 1,623,160,400 หุ้น หรือ 75.3% ดังนี้ 
 • บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 704,375,000 หุ้น หรือ 32.7%
 • บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวน 129,832,000 หุ้น หรือ 6.0%
 • พนักงานของบริษัทจำนวน 33,653,900 หุ้น หรือ1.6%
 • ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ) และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ จำนวน 64,424,500 หุ้น หรือ 3.0%
 • ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ จำนวน 690,875,000 หุ้น หรือ 32%

 

 1. เสนอขายผู้ลงทุนในต่างประเทศจำนวนรวมประมาณ 531,908,500 หุ้น หรือ 24.7% ดังนี้
 • ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ (ไม่รวมผู้ที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศ) จำนวนประมาณ 64,424,500 หุ้น หรือ 3.0%
 • ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศจำนวน 467,484,000 หุ้น หรือ 21.7%

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising