×

รัฐบาลเดินหน้าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2567 ผลักดันการส่งออกข้าวไทย

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (8 พฤษภาคม) เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับใช้เพาะปลูก และเป็นการผลักดันการส่งออกข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออก

 

“กรมการข้าวมีแผนการดำเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ เนื่องจากข้าวถือเป็นพืชสินค้าหลักของคนไทย และมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร กลุ่มโรงสี กลุ่มผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกรายใหญ่ โดยพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น” เกณิกากล่าว

 

เกณิกากล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ฤดูนาปี 2566/67 และไม่ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวจากหน่วยงานของกรมการข้าวในปี 2566-2567 โดยเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันสมัครผ่านผู้นำชุมชน, อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.), สำนักงานเกษตรอำเภอ, เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.), ประธานศูนย์ข้าวชุมชน, ชาวนาอาสา หรือสมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรงกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่

 

โดยเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ อัตราไร่ละไม่เกิน 15 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 450 กิโลกรัม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising