×

กรมการจัดหางาน แจงยกเลิกโครงการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวด้านสาธารณสุข เหตุอำนาจเป็นของ กทม. แต่เตรียมช่วยเหลือด้านอื่น

โดย THE STANDARD TEAM
14.07.2021
  • LOADING...
แรงงานต่างด้าว

เมื่อวานนี้ (13 กรกฎาคม) ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้แจงกรณีการเปิดเผยหนังสือกรมการจัดหางาน เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการตรวจคัดกรองโรคโควิดให้แก่แรงงานต่างด้าวในกิจการที่มีความเสี่ยงและอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในด้านสาธารณสุข โดยได้มอบหมายสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย สำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้

 

“อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2564 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า อำนาจในการตรวจคัดกรองโควิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว ในส่วนกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในด้านอื่นๆ ตามภารกิจของกรมการจัดหางานต่อไป” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising