×

‘รวมพลัง ปชป. สู่ชัยชนะ’ จุรินทร์-เฉลิมชัย-องอาจ-สุชัชวีร์ ผนึกกำลังติวเข้มผู้สมัครก่อนสู้ศึกเลือกตั้ง หวังประชาชนให้โอกาสได้ทำงาน

โดย THE STANDARD TEAM
21.03.2022
  • LOADING...
thai Democratic Party meeting for bkk governor

วันนี้ (21 มีนาคม) ที่พรรคประชาธิปัตย์ องอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคประชาธิปัตย์ว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดสัมมนาผู้สมัคร ส.ก. ของพรรค และผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ประจำเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานครในวันนี้

 

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

thai Democratic Party meeting for bkk governor

 

โดยมี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค มาเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค บรรยายเรื่อง ‘รวมพลัง ปชป. สู่ชัยชนะ’ จากนั้น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จะได้พูดจาปราศรัยกับบรรดาผู้สมัคร ส.ก. แล้วต่อด้วย ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคและฝ่ายกฎหมาย บรรยายเรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปิดท้ายการสัมมนาโดย องอาจ คล้ามไพบูลย์ และคณะ ด้วยหัวข้อ ‘เจาะลึกกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น’

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

จุดประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร ส.ก. และผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ทั้ง 50 เขต เพื่อให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ คือได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ได้ทำหน้าที่ในฐานะ ส.ก. เพื่อทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการเสนอแนวทางการเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้มีความก้าวหน้าทันสมัยมากยิ่งขึ้น สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวงที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานคร ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

 

องอาจกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้สมัคร ส.ก. ของพรรคได้ทำงานรับใช้ใกล้ชิดเกาะติดช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของพี่น้องประชาชนจำนวนมากใน กทม. พรรคได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ จึงขอความกรุณาจากชาว กทม. ช่วยพิจารณาให้โอกาสผู้สมัคร ส.ก. จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำงานในฐานะ ส.ก. เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องทุกท่านต่อไป

 

thai Democratic Party meeting for bkk governor

 

ทั้งนี้จุรินทร์ ไดกล่าวถึง สิ่งที่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ‘ผู้นำประเทศ ผู้นำเมือง’ เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ได้มีการประกาศเป็นวิสัยทัศน์และทิศทางที่จะต้องทำ หากสุชัชวีร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. คือ เราจะต้องบริหารกรุงเทพฯ เสมือนเป็น Mini Thailand ด้วย 3 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 

 

นวัตกรรมตัวที่ 1 ครม. กรุงเทพฯ เพราะทันทีที่เราได้รับการเลือกตั้ง เราจะบริหารแบบเดิมๆ ไม่ได้ พ้นเวลาแล้ว จึงต้องปรับรูปแบบการบริหารให้เป็นคณะรัฐมนตรีกรุงเทพฯ เพราะกรุงเทพฯ มีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมากมายหลายด้านมากกว่าในอดีตโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ 

 

นวัตกรรมตัวที่ 2 กรอ. กรุงเทพฯ หรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนได้มาทำงานร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ตั้งแต่คนตัวใหญ่ ตัวกลาง จนถึงคนตัวเล็ก ได้มีเวทีพบกับผู้ว่าฯ กทม. และประสานงานทำงานร่วมกัน

 

นวัตกรรมตัวที่ 3 การบริหารจัดการแบบเกรทเตอร์ แบงคอก (Greater Bangkok) โดยจะต้องทำงานประสานกับปริมณฑลอย่างจริงจัง เพราะทั้งคน และเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ผู้ว่าฯ กทมจะบริหารเฉพาะ กทม. โดดเดี่ยวไม่พอ ต้องเป็นนักประสานงานทำงานร่วมกัน อาจถึงขั้นต้องมีคณะกรรมการเกรทเตอร์แบงคอก หรือคณะกรรมการบูรณาการ กรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

จุรินทร์ ยังได้กล่าวถึงเรื่องคุณภาพของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ว่า นอกจากทุกคนมีความพร้อม และลงพื้นที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แล้ว พรรคได้กลั่นกรองมาเป็นอย่างดี สมน้ำสมเนื้อ และมั่นใจว่าคุณภาพคับแก้วทุกคน จากจำนวน ผู้สมัคร ส.ก. 50 คน เป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครถึง 13 คน แปลว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็น ส.ก. มาแล้ว เข้าไปปั๊บทำได้ปุ๊บ และเข้าใจภารกิจอย่างดี เป็นอดีต ส.ข. ที่มีพื้นฐานทำงานในชุมชนเขตต่างๆ มาแล้ว 14 คน และมีเลือดใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคอีก 23 คน 

 

“ทีม ส.ก. ประชาธิปัตย์ มีทั้งผู้มีประสบการณ์ มีทั้งคนเคยทำงานเชิงลึก ในนาม ส.ข. และมีทั้งเลือดใหม่ที่พร้อมจับมือทำงานร่วมกัน เติมเต็มให้สภากรุงเทพมหานครในนามประชาธิปัตย์สามารถทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และเลือดใหม่ที่เข้ามาก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนอนาคตให้กับกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคนมีประสบการณ์และมาขับเคลื่อนอนาคตให้ประชาธิปัตย์ต่อไปในอนาคตด้วย” 

 

thai Democratic Party meeting for bkk governor

thai Democratic Party meeting for bkk governor

 

นอกจากนี้ผู้สมัคร ส.ก. ยังมาจากอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่นักกฎหมาย นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการศึกษา นักสาธารณสุข เภสัชกร รวมไปถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับชาติ สจ๊วตสายการบิน อดีตข้าราชการ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพคับแก้วทุกคน สำหรับพื้นฐานการศึกษานั้น จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 23 คน ถือว่าเป็นการจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าประชาธิปัตย์ส่งทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพฯ และทุกคนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับชาวกรุงเทพฯ 

 

นอกจากนี้หัวหน้าพรรคได้มอบภารกิจให้ผู้สมัคร ส.ก. หากได้รับเลือกตั้งแล้ว จะต้องทำหน้าที่เป็น ส.ก.พลัส เพราะจากการที่มีการยกเลิกสมาชิดสภาเขต (ส.ข.) ทำให้ขาดคนทำหน้าที่ลงลึกไปถึงทุกชุมชนในพื้นที่ ดังนั้น ส.ก. ประชาธิปัตย์ จึงต้องเข้าไปเติมเต็มทั้งในฐานะ ส.ก. และในฐานะ ส.ข. ด้วย เพื่อให้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ อุ่นใจและความมั่นใจ 

 

“การเลือกตั้งในกรุงเทพฯเที่ยวนี้ เราจะได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ด้วยทีมงานคุณภาพ ด้วยนโยบายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ที่พร้อมที่จะลงมือ ทำได้ไวและทำได้จริง ปรากฏผลเป็นรูปธรรมต่อไป และที่สำคัญก็คือทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม ทีมงานสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เราไม่ยืนโดดเดี่ยว เพราะเราไม่ลงสมัครอิสระ แต่เราลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศ สิ่งนี้คือความมั่นใจที่เราสามารถให้กับคนกรุงเทพฯได้ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่แค่รับผิดชอบต่อผู้สมัครผู้ว่าฯ รับผิดชอบต่อผู้สมัคร ส.ก. แต่ถ้าเขาไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่ถูกต้อง ประชาธิปัตย์ก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำด้วย และนั่นแปลว่าไม่เพียงแต่ท่านที่ต้องรับผิดชอบต่อชาติกรุงเทพฯ เหมือนผู้สมัครอิสระทั่วไป แต่ยังมีสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศร่วมรับผิดชอบด้วย” จุรินทร์ กล่าว

 

thai Democratic Party meeting for bkk governor

thai Democratic Party meeting for bkk governor

thai Democratic Party meeting for bkk governor

thai Democratic Party meeting for bkk governor

 

เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ Facebook: THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising