×

‘การบินไทย’ ขายหุ้น BAFS 15.53% ให้ ‘ราช กรุ๊ป’ รับเงินกว่า 2.7 พันล้าน

19.01.2021
 • LOADING...
‘การบินไทย’ ขายหุ้น BAFS 15.53% ให้ ‘ราช กรุ๊ป’ รับเงินกว่า 2.7 พันล้าน

บมจ.การบินไทย หรือ THAI รายงานการขายหุ้น บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS ในสัดส่วน 15.53% ให้กับ บมจ.ราช กรุ๊ป หรือ RATCH ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท รับเงินราว 2,700 ล้านบาท

 

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะผู้ทำแผนของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน BAFS จำนวน 98.98 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 15.53% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS ให้กับ RATCH ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,712 ล้านบาท 

 

ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น BAFS กับ RATCH และต่อมาบริษัทได้โอนหุ้น BAFS ดังกล่าวให้กับ RATCH และได้รับชำระคำซื้อหุ้น BAFS ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 โดยการซื้อขายหุ้น BAFS ในครั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

 

ก่อนการโอนหุ้นในวันที่ 9 มกราคม 2564 BAFS เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในจำนวน 143.98 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 22.59% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS โดย BAFS ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำรายการโอนหุ้น BAFS แล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงถือหุ้นใน BAFS ในจำนวน 45 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 7.06% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS

 

ด้าน ประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS แจ้งต่อตลาดดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ได้รับทราบจากการเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ของ บมจ.การบินไทย หรือ THAI และ บมจ.ราช กรุ๊ป หรือ RATCH ได้มีการซื้อขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จํานวน 98.98 ล้านหุ้น คิดเป็น 15.53% ของหุ้นที่จําหน่ายและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท

 

ภายหลังการทํารายการโอนหุ้นดังกล่าว โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนี้

 

 1. บมจ.การบินไทย ถือหุ้น 45 ล้านหุ้น หรือ 7.06% 
 2. บมจ.ราช กรุ๊ป ถือหุ้น 98.98 ล้านหุ้น หรือ 15.53%
 3. บมจ.การบินกรุงเทพ  ถือหุ้น 63.73 ล้านหุ้น หรือ 10%
 4. บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) ถือหุ้น 45 ล้านหุ้น  หรือ 7.06%
 5. บมจ.เชลล์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น 45 ล้านหุ้น หรือ 7.06%
 6. บมจ.ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก ถือหุ้น 45 ล้านหุ้น หรือ 7.06%
 7. บมจ.ท่าอากาศยานไทย ถือหุ้น 31.50 ล้านหุ้น หรือ 4.94%
 8. บมจ.เชฟรอน (ไทย) ถือหุ้น 16 ล้านหุ้น หรือ  2.51%
 9. บมจ.สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 12.75 ล้านหุ้น หรือ 2%
 10. บมจ. แอร์ โททาล (ประเทศไทย) ถือหุ้น 12.75 ล้านหุ้น หรือ 2%
 11. บมจ.ซัสโก ดีลเลอร์ส ถือหุ้น 12.75 ล้านหุ้น หรือ 2%

 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุมของบริษัทแต่อย่างใด

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories