×

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพฯ-มะนิลา จากเหตุภูเขาไฟตาอัลปะทุ

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2020
  • LOADING...
ภูเขาไฟตาอัลปะทุ

จากการปะทุของภูเขาไฟตาอัลบนเกาะลูซอน ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงมะนิลา ส่งผลให้เกิดเขม่าควันและเถ้าภูเขาไฟฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากปกคลุมน่านฟ้าและพื้นดิน จนเป็นเหตุให้ท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาต้องประกาศปิดสนามบินชั่วคราว และให้ทุกสายการบินงดบินผ่านและขึ้นลง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 

เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ดังนี้

 

  1. เที่ยวบินทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 มกราคม 2563 
  2. เที่ยวบินทีจี 620 และทีจี 624 เส้นทางกรุงเทพฯ-มะนิลา ของวันที่ 13 มกราคม 2563
  3. เที่ยวบินทีจี 621 และทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 มกราคม 2563

 

ทั้งนี้ การบินไทยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาเปิดทำการ และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้บินได้ การบินไทยจะบินในเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-มะนิลาตามปกติต่อไป และขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

อนึ่ง ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-มะนิลาที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 12-27 มกราคม 2563 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 และเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยติดต่อได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising