×

การบินไทยเปิดรับลูกเรือ 200 อัตรา สัญญาจ้าง 3 ปี รับสมัคร 10-31 ตุลาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
08.10.2019
  • LOADING...
การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรุ่นใหม่ (TQV 2019) จำนวน 200 อัตรา เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบิน โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะรับเป็นพนักงานประเภทสัญญาจ้าง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

 

สนใจเริ่มกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ในตำแหน่ง Flight Attendant หรือสแกน QR Code โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคืออายุไม่เกิน 24 ปี หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่มีบุตร 

 

ผู้หญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ผู้ชายความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร มีความรู้ความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาจีน (แมนดาริน), ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

 

ทั้งนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ของการบินไทยในครั้งนี้มีระยะเวลาการทำงานที่กำหนดไว้ชัดเจนที่ผู้ปฏิบัติงานจะสิ้นสุดการทำงานตามสัญญา ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สายการบินชั้นนำอื่นๆ ใช้ในการรับพนักงานในตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสมประสบการณ์กับสายการบินแห่งชาติที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้สนใจในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories