×

เปิดวิธีดูแลจิตใจตัวเองหลังเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง

โดย THE STANDARD TEAM
07.10.2022
  • LOADING...
ดูแลจิตใจ

โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู กลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญทั้งคนไทยและคนทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้พบเห็นเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจในระยะยาวจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้

 

THE STANDARD สรุปวิธีดูแลจิตใจตัวเองหลังเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง โดยศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

  • ตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและหาแนวทางรับมือ
  • สื่อสารความรู้สึกต่อเรื่องที่เกิดขึ้น พูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจ
  • พักหรือลดการรับข่าวสาร เปลี่ยนกิจกรรมเพื่อช่วยลดความตึงเครียด
  • มุ่งมั่นที่จะกลับมาสู่สมดุลชีวิต ใช้ชีวิตที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม
  • ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์
  • ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น

 

 

ภาพประกอบ: shutterstock

อ้างอิง: ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising