×

Taiwan Pride 2020 เมื่อรักและความหลากหลายผลิบานอีกครั้งในกรุงไทเป

01.11.2020
  • LOADING...
Taiwan Pride 2020 เมื่อรักและความหลากหลายผลิบานอีกครั้งในกรุงไทเป

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับงาน Taiwan Pride 2020 งานไพรด์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่และน่าเข้าร่วมมากที่สุดงานหนึ่งในเอเชีย โดยในปี 2019 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนไพรด์ และเฉลิมฉลองการเป็นชาติแรกในเอเชียที่อนุญาตให้คู่รัก LGBTQ สามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกว่า 1.3 แสนคน 

 

ในปีนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 จึงอาจทำให้ตัวเลขผู้เข้าร่วมงานบางตาลงกว่าปีก่อนๆ แต่กระนั้นกลุ่ม LGBTQ และบรรดาผู้สนับสนุนสิทธิความหลากหลายในไต้หวันจำนวนไม่น้อยก็ยังคงออกมาแสดงพลัง โบกสะบัดธงสีรุ้ง ย้ำชัดให้ทุกคนในประชาคมโลกเห็นว่า ไต้หวันเป็นหนึ่งในชาติที่โอบรับความแตกต่างหลากหลาย และจะยังคงเดินหน้าไปสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising