Menu
249673

ไต้หวันผ่านร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกันเป็นชาติแรกในเอเชีย

17.05.2019
  • LOADING...
taiwan lovewins

ไต้หวันเป็นชาติแรกในเอเชียที่รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่มีมติเห็นชอบในวันนี้ (17 พ.ค.)

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันให้เวลารัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2017 มติดังกล่าวมีขึ้น ก่อนกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาจะมาถึงในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ซึ่งศาลรับรองว่าการอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ไม่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR