×

Yeon Sang-ho

Peninsula
6 เมษายน 2020

Peninsula ความยิ่งใหญ่ที่ยิ่งกว่า Train to Busan ภาพยนตร์เกาหลีใต้ที่เตรียมส่งออกตลาดโลก

Peninsula ภาพยนตร์ของผู้กำกับยอนซังโฮ ที่เป็นเรื่องต่อเนื่องจาก Train to Busan วางแผนว่าจะเข้าฉายเปิดตัวที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ในปีนี้ แต่ด้วยวิกฤตโควิด-19 ทำให้งานอีเวนต์ระดับโลกทุกอย่างเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และแม้ว่าจะไม่ได้เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ Peninsula ก็ยังคงโปรแกรมเข้าฉายในช่วงครึ่งปีหลัง 2020 โดยจะเข้าฉายหล...