×

Yaroslav Yakovlev

XBUS
16 มกราคม 2022

XBUS รถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาดี ที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย แถมชิ้นส่วนรีไซเคิลได้ถึง 95%

ครั้งแรกที่เห็นเจ้า XBUS เราก็หลงใหลในรูปโฉมที่ดูน่ารักทันสมัย ซึ่งเป็นผลงานของ Yaroslav Yakovlev นักออกแบบรถชาวรัสเซียผู้หลงใหลวัฒนธรรมตะวันออก และเคยร่วมงานกับแบรนด์รถยนต์ดังตั้งแต่ Ferrari, Yamaha Motor, Daihatsu และ Subaru มาก่อน   อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้าของ ElectricBrands จากเยอรมนีมีคุณสมบัติเจ๋งๆ อีกหลายอย่าง ที่จะทำให้คุณอยากจับ...

Close Advertising