×

Will

Will
10 เมษายน 2022

รู้จัก ‘Will’ มนุษย์ไร้บ้านคนแรกที่อาศัยอยู่ในโลก Metaverse

ถ้าเราบอกว่าโลก Metaverse ยามนี้มีคนไร้บ้านเกิดขึ้นแล้ว คุณจะเชื่อไหม?   Will เป็นมนุษย์ไร้บ้านคนแรกที่อาศัยอยู่ในโลก Metaverse เขามีตัวตนอยู่จริง และกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนไร้บ้านในโลกความเป็นจริงด้วย   ในขณะที่กระแส Metaverse ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจอย่างถล่มทลาย ใครๆ ในโลกก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกน...

Close Advertising