×

Voice of the Consumer Survey 2024

6 แนวทางธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
3 มิถุนายน 2024

6 แนวทางธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

‘ความเชื่อมั่น’ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องการได้รับจากผู้บริโภค โดยรายงานผลสำรวจ Voice of the Consumer Survey 2024 ของ PwC ที่ทำการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกจำนวนกว่า 20,000 ราย ใน 31 ประเทศและอาณาเขตทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันช่องว่างระหว่างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทผู้ขายสินค้าและบริการ กับความเชื่อมั่นที่บร...


X
Close Advertising