×

Vaccinated Travel Lane (VTL)

รัฐบาลเตรียมเปิดช่องทางพิเศษ ฉีดวัคซีนครบ เดินทางไทย-มาเลเซีย ไม่ต้องกักตัว ภายในกลาง มี.ค. นี้
8 มีนาคม 2022

รัฐบาลเตรียมเปิดช่องทางพิเศษ ฉีดวัคซีนครบ เดินทางไทย-มาเลเซีย ไม่ต้องกักตัว ภายในกลาง มี.ค. นี้

วันนี้ (8 มีนาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีหลังรับทราบการรายงานว่า การเปิดช่องทางพิเศษแบบ Vaccinated Travel Lane (VTL) ระหว่างไทยและมาเลเซีย จะเริ่มแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในกลางเดือนมีนาคมนี้   ธนกรกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งห...
สิงคโปร์
27 พฤศจิกายน 2021

สิงคโปร์ เพิ่มไทยและอีก 5 ประเทศ อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดส เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้

วานนี้ (26 พฤศจิกายน) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ (CAAS) เผยว่า ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางมาจากไทย กัมพูชา ฟิจิ มัลดีฟส์ ศรีลังกา และตุรกี จะได้รับอนุญาตให้เดินเข้าประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัว ผ่านช่องทางพิเศษ ‘Vaccinated Travel Lane’ (VTL) ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป   ส่งผลให้จำนวนประเทศที่ได้รับ...
สิงคโปร์
26 พฤศจิกายน 2021

แพ็กกระเป๋า! 14 ธ.ค. 2021 นักท่องเที่ยวไทยที่ฉีดวัคซีนครบโดสเข้า ‘สิงคโปร์’ โดย ‘ไม่ต้องกักตัว’

อ้างอิงจากประกาศของสถานฑูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2021 เป็นต้นไป นักเดินทางชาวไทยที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้เงื่อนไข Vaccinated Travel Lane (VTL) ตามนี้   ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนใช้งานฉุกเฉิ...

Close Advertising