×

U Thant

U-Thant UN
30 พฤศจิกายน 2023

30 พฤศจิกายน 1962 – อู ถั่น นักการทูตเมียนมา ได้รับการโหวตให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ UN

อู ถั่น (U Thant) นักการทูตชาวเมียนมา ได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โหวตให้เขาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1962 โดยเป็นการโหวตเลือกภายหลังจากที่ถั่น ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการ UN ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 1961 ภายหลังจากที่ ดั๊ก ฮัมมาร์โชลด์ (Dag Hammarskjöld) เลขาธิการ UN...

Close Advertising